Изложба Књигохранилиште Универзитета у Београду: пројекти изградње и реконструкције

План јавних набавки за 2024. годину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одељење реткости од 9. априла 2024. године због стерилизације библиотечке грађе неће издавати на коришћење један део грађе до даљњег.

Изложба Књигохранилиште Универзитета у Београду: пројекти изградње и реконструкције

План јавних набавки за 2024. годину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одељење реткости од 9. априла 2024. године због стерилизације библиотечке грађе неће издавати на коришћење један део грађе до даљњег.